Organisatie Diaconie Organisatie Diaconie
De Diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit college verschaft de diakenen onder zijn bestuur, de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk: het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van de Diaconie bestaan doorgaans onder andere uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Mattheüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.
Naast het bieden van individuele hulp door diakenen verstrekt de Diaconie regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. De organisatie daarvan ligt voor een groot deel in handen van Kerk in Actie, de (ontwikkelings)hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

 
terug