dinsdag 25 mei 2021

Gemeentebijeenkomst

Locatie: 
 De Regenboog
Tijdstip: 
 19:00  - 21:00

Aan de hand van twee bijbelse uitgangspunten (Nehemia 2:11-18 en 4:6 en Marcus 6:34-44) spreken we met elkaar over de ontstane situatie in de gemeente, over uw hoop en verwachting richting de toekomst en de gezamenlijke opgaven die we dan te doen hebben. 

De interim-kerkenraad heeft een herziening van de plaatselijke regeling uitgewerkt. Deze regeling is kerkordelijk verplicht en beschrijft het 'leven en werken' in de gemeente. De interim-kerkenraad legt deze plaatselijke regeling aan u voor, informeert u tijdens de gemeentebijeenkomst over de inhoud en verneemt dan ook graag wat u van deze uitwerking vindt. Het vaststellen van een herziening van de plaatselijke regeling is noodzakelijk voor het correct kunnen starten van de verkiezing van ambtsdragers voor de kerkenraad.

Aanmelden is verplicht! 

Vanwege alle coronamaatregelen is aanmelden verplicht. U kon zich tot 21 mei 2021, 19.00 uur aanmelden bij de heer Herder door (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar joopherder@icloud.com of te bellen naar (0485) 542 254.

Daarna moeten wij de lijst met deelnemers samenstellen. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat u zich dient te houden aan de basisregels van de Rijksoverheid. Als u coronaklachten heeft, dan blijft u thuis.

terug