Interim-kerkenraad

De volgende ambtsdragers zijn door het breed moderamen aangesteld als interim-kerkenraad:
  • H.W. (Wouter) Voshol - ouderling-kerkrentmeester / preses 
  • A. (Annemarie) van Meurs-Nelson - ouderling / scriba
  • P. (Piet) van Rhijn - ouderling-kerkrentmeester
  • T. (Theo) Hekman - ouderling-kerkrentmeester (gebouwzaken)
  • K. (Koosje) van der Horst-Schrier - diaken
  • A. (Arie) Haasnoot - diaken / assessor
  • ds. D. (Dick) Kruyt - assessor / gemeentebegeleider
Ds. D. (Derk) Blom is aangesteld als predikant voor het pastoraat. L. (Leen) van Bekkum is aangesteld als kerkrentmeester en Y. (Yvonne) Beeuwkes is aangesteld als administratief ondersteuner.

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba.protestantsgennep@gmail.com). 
terug