Kerkblad

Geschiedenis van ons Kerkblad

Ons kerkblad met de mooie naam 'Van Huis tot huis' heeft als doel om geÏnteresseerden te informeren over zaken die binnen onze kerkelijke gemeente spelen. Het oudste in ons archief teruggevonden kerkblad dateert van december 1946. Dat heette toen 'Klokkeklanken'. Het heeft maar kort bestaan, want in oktober 1947 besloot de kerkenraad samen met Cuyk, Grave, Boxmeer, Vierlingsbeek en Gemert een streekblad te maken, dat elke 14 dagen verscheen. Deze 'Kerkbode' werd in 1950 vervangen door de plaatselijke bijlage van het landelijke blad 'Hervormd Nederland', voornamelijk wegens gebrek aan papier en geld. Op 1 februari 1969 verscheen de eerste 'van Huis tot huis'. De kaft van ons kerkblad heeft al verschillende keren een gedaanteverwisseling ondergaan. De huidige kaft bevat het logo van de kerk, zoals dat ook op alle correspondentie voorkomt.

 

Kerkblad anno 2022

 • Overzicht van de kerkdiensten
 • Rubriek "Van de Predikant"
 • Kerkenraad
 • Kinderkerk
 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Aktiviteiten
 • Pastorale Werkgroep
 • Ledenadministratie
 • Belangrijke gebeurtenissen
 • Andere wetenswaardigheden
Individuele kerkleden leveren ook regelmatig een bijdrage aan de inhoud. Op elke uitgave staat aangegeven wanneer uiterlijk de kopij moet zijn ingeleverd.
Inleveren kan via e-mail naar redactie@pkngennep.nl
of via de post naar Redactie van Huis tot huis, Doelen 94, 6591BX Gennep.


 

 
 
terug