Contact Contact
Voor contact met dominee Rob Fechner:

T: 0485 - 785184

Voor algemene vragen neemt u contact op met de scriba:


Vragen die het Pastoraat betreffen:


Redactie Van Huis tot Huis:


Voorzitter Kerkenraad Martin Trumpie 0485 - 751365
Diaken Renske van der Saag: 0485 - 531011
Voorzitter College van Kerkrentmneesters Marijke de Heer: 06 - 45963015 
terug