WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente Gennep e.o.! De content van deze site zal regelmatig ververst worden. De frequentie van verversing is afhankelijk van de actualitieit.
 
Het zijn bijzondere tijden, helaas moeten we u mededelen dat het bijwonen van onze Erediensten aan beperkingen gebonden is. Dat heeft te maken met de uitvoering van de 1,5m-regel waardoor er minder mensen de kerk mogen bezoeken.
Wenst u een Eredienst bij te wonen meldt u zich dan van te voren aan bij de scriba. We zullen u zolang de maatregelen gelden tevens Kerkdiensten en Meditaties aanbieden. 
Ondanks dat de gebruikelijke collectes niet kunnen worden gehouden kunt u toch uw bijdragen storten op de rekeningnummers van de Diaconie NL23 RABO 0373 7372 46 alsmede die van het College van Kerkrentmeesters NL11 INGB 0001 0364 61 beide ten name van de Protestantse Gemeente Gennep e.o.
U kunt vermelden om welke dienst het gaat.

 
Vanzelfsprekend hopen we dat een ieder gezond blijft en dat deze crisis snel achter ons ligt!
 
Met hartelijke groet,
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Gennep e.o.