Welkom


‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van overtuigd waren, zou moedeloosheid ons kunnen overvallen. Maar juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht!


Hartelijk welkom in de Protestantse Gemeente Gennep e.o.

Lied 'Feest van Hoop' Kerk in Actie

Hemelvaartsdag 2022

Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 vieren we weer samen met de gemeenten te Cuijk, Dinther, Gennep, Grave, Lith en Oijen, Oss, Ravenstein en Uden-Veghel het feest van Hemelvaart, zoals in eerdere jaren. Uden-Veghel is dit jaar de gastgemeente. We komen samen in de kerk in Uden (Kerkelijk Centrum Samen op Weg, Schepenhoek 157, Uden). 

We beginnen de Hemelvaartsdag om 10.00 uur met een viering. Onze voorganger is mevrouw ds. Margriet Gosker uit Venlo. Na de dienst is er koffie. Tijdens de dienst collecteren we voor de kosten van de dag.

Aansluitend kun je deelnemen aan een activiteitenprogramma (spellen en zang/muziek) gevolgd door een broodmaaltijd/lunch. We sluiten de bijeenkomst af rond 14 uur.

  
We zien uit naar een inspirerende en gezellige dag, met bijzondere ontmoetingen uit de regio. Komt u ook?
Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse gemeente Uden-Veghel

Nieuws en agenda


Wilt u de eredienst volgen? Of bent u op zoek naar onze nieuwsberichten?
Kijk dan in de agenda of op onze nieuwspagina.

Opvang voor Oekraïense vluchtelingen

Als je de beelden ziet en de verhalen leest van vluchtende mensen dan wordt je met ontferming bewogen en tegelijkertijd realiseer je je dat je wellicht niet zo heel vel kan doen behalve geld storten op Giro 555.

Of zijn er ook andere mogelijkheden? Die zijn er. Er worden door Vluchtelingenwerk woonruimte gevraagd voor tijdelijke bewoning. Als je op de website van Vluchtelingenwerk kijkt word je doorverwezen naar Takecarebnb. Heb je ruimte in je huis over, of een vakantiehuisje, dan kan je die laten gebruiken door vluchtelingen uit Oekraïne. Op de website van Takecarebnb is al een aanmeldformulier dat je zo kan invullen. Dat verplicht nog tot niets. Na de aanmelding komt er een gesprek met een matchmaker om te kijken of er echt een match te maken valt. Vluchtelingen uit de Oekraïne ontvangen leefgeld. Dit betekent dat hun verblijfskosten niet volledig drukken op degene die woonruimte aanbiedt. Helpt u - samen met uw buren of familie - mee?

Foto: vluchteling.nl 

Beperkingen voorbij, basisregels blijven belangrijk


Vanaf 25 februari zijn nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen vervallen. Ruimte geven aan elkaar én de basisregels blijven wel belangrijk. 

Er gelden geen beperkende maatregelen meer voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de 1,5 metere afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomt en verplaatsing. In de kerk zijn voldoende plaatsen beschikbaar waar u wel met afstand zou kunnen plaatsnemen. Zo bieden wij ruimte voor alle gemeenteleden en juist ook voor hen met een zwakkere gezondheid die meer alert moeten zijn. Wij vragen u daar ook rekening mee te houden bij uw kerkbezoek. Zorg voor uw naaste! 

Het hanteren van de basisregels blijft belangrijk! Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en blijf bij verkoudheidsklachten thuis. De kerkenraad is alert op voldoende frisse lucht en ventilatie in het kerkgebouw. De collecte blijft bij de uitgang; er zal nog geen collecte in de eredienst rondgaan.