Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en heeft onder andere tot taak:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het opzicht over de leden van de gemeente;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Plaatselijke regeling

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De plaatselijke regeling is in 2021 vastgesteld. U kunt de plaatselijke regeling hier downloaden

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers uit de gemeente die worden ondersteund door interim-kerkenraadsleden. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
K. (Koosje) van der Horst-Schrier diaken / voorzitter kerkenraad interim
G. (Gerda) Berends diaken  
I. (Ita) Giesbers diaken  
J. (Jan) Oudelaar ouderling  
J. (Jan)Steur
en M. (Mies) Steur-Groenendijk
ouderling-kerkrentmeester  
ds. D.F. (Derk) Blom predikant  
P. (Piet) van Rijn beheerder begraafplaats
06-29515225
 

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba@pkngennep.nl). 

Beleidsplan

Beleidsplan 2021 - 2025 kunt u hier downloaden.