Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.


De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
 Ds Rob Fechner  predikant    0485-785184
 Martin Trumpie  jeugdouderling  voorzitter KR  0485-751365
 Anny Venmans  ouderling-scriba  scriba  0485-517035
 Wil Oosterhof  ouderling-pastoraat    
 Marijke de Heer  ouderling-kerkrentmeester  voorzitter CvK  06-45963015
  Ita Giesbers  diaken    
 Sevelle Pattikawa  diaken     
terug