Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en heeft onder andere tot taak:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het opzicht over de leden van de gemeente;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

Plaatselijke regeling

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De plaatselijke regeling is in 2021 vastgesteld. U kunt de plaatselijke regeling hier downloaden

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende kerkenraadsleden:
 
J. (Jan) Oudelaar)
R. (Ricardo) Avila Soria
voorzitters kerkenraad
R. (Rie) Arends
I. (Ita) Giesbers
scriba's 
G. (Gerda) Berends
I. (Ita) Giesbers
diakenen
P. (Piet) van Rhijn
D. (Durk) Boelens
kerkrentmeester
ds. D.F. (Derk) Blom predikant
P. (Piet) van Rhijn beheerder begraafplaats  06-29515225

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba@pkngennep.nl).