In dierbare herinnering – Huub Oosterhuis (1933 - 2023)

 “Soms breekt uw licht in mensen door” 
(liedboek 493)

Een ander artikel lag al klaar voor deze rubriek. Maar het leven gaat soms zijn ongekende gang. Huub Oosterhuis, aan wie ik heel veel te danken heb, overleed in de middag van eerste paasdag.

Enige weken terug hoorde ik dat hij ongeneeslijk ziek was. Ik stuurde hem ter bemoediging een kaart, zoals ik ook bij zijn 85ste verjaardag had gedaan. Op paaszondag zongen we nog de woorden ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Liedboek 601). Dezelfde middag zou Trijntje Oosterhuis, zijn dochter, hetzelfde lied zingen in de Dominicuskerk in Amsterdam. Haar vader heeft het lied vanaf zijn sterfgebed nog gehoord. Korte tijd later zou hij overlijden. 
Lees meer 

Veertigdagentijd

De katholieken vieren het carnaval. Andersgelovigen en niet-gelovigen doen soms mee. Na dit feest begint de Veertigdagentijd. Deze periode, tussen Aswoensdag en Pasen, is een tijd van bezinning. Het is goed om één keer per jaar een periode te hebben waarin we nadrukkelijker stil staan bij de vergankelijkheid en de kortstondigheid van ons menselijk leven.
 
Lees meer 

Januari 2023

“Wat is dan de sterveling dat u, Eeuwige, aan hem denkt?”
Psalm 8, 5

 

Een nieuw kalenderjaar

Het kerkelijk liturgische jaar begon de eerste zondag van Advent. Het jaar 2023 een maand later. De start van een nieuw jaar is vaak een moment van bezinning.
Lees meer