Grenzen

In deze tijden gaat het veel over grenzen. Poetin wil de zeegrenzen in de Oostzee ten voordele van Rusland aanpassen. In 2014 trok hij de grens van Oekraïne over om delen van Oekraïens grondgebied, o.a. de Krim te annexeren. In het Midden-Oosten gaat de strijd al 80 jaar over de grens tussen Israël en Palestina en over de vraag of Israël daar überhaupt wel mag bestaan. 
Lees meer 

Pinksteren

We vieren Pinksteren op de vijftigste dag na Pasen
De leerlingen van Jezus zijn bijeen. Ze komen samen om het Joodse oogstfeest (Sjavoeot) te vieren. Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus werd gekruisigd, ligt achter hen. emen.

Lees meer 

Alweer drie jaar actief

Inmiddels ben ik alweer drie jaar actief in deze gemeente. Het begon met een verzoek van ds. Marco Luijk, de classispredikant, om pastoraal werk te doen. In augustus 2022 ging ik deel uitmaken van de kerkenraad, die het beetje bij beetje over ging nemen van de interim-kerkenraad.
Lees meer 

Laten we naar Bethlehem gaan

‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
Lucas 2, 15

 
Lees meer 

Kerk en Israël (vervolg)

In juni schreef ik in van Huis tot huis over de relatie tussen Kerk en Israël. Ik citeerde artikel 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk waarin gespro­ken wordt over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël.
Ik gaf aan dat de kerk in de loop der eeuwen steeds verder los kwam te staan van die Joodse wortels en de kwalijke gevolgen die dat had voor de Joden. In dit artikel geef ik graag de gedachten door van ds. Piet van Midden, die hij eerder op de website van de PKN publiceerde.
Lees meer 

Bijbel en Babel. Frans de Liagre Böhl

De Liagre Böhl en zijn band met de Sint-Jansberg, Milsbeek en de hervormde kerk in Gennep

In de vorige uitgave van ons kerkblad schreef ik over de relatie Kerk en Israël. Dat thema zal ik in het oktobernummer voortzetten.

Nu maak ik u deelgenoot van een boek dat ik, tijdens mijn vakantie, in een boekwinkel in Zutphen kocht. 
Lees meer