Op weg naar Pasen

Op de zondag van Palmpasen, zondag 23 maart, is de Stille week begonnen. Dit betekent dat het einde van de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, nabij is.
Lees meer 

Laten we naar Bethlehem gaan

‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
Lucas 2, 15

 
Lees meer 

Kerk en Israël (vervolg)

In juni schreef ik in van Huis tot huis over de relatie tussen Kerk en Israël. Ik citeerde artikel 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk waarin gespro­ken wordt over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël.
Ik gaf aan dat de kerk in de loop der eeuwen steeds verder los kwam te staan van die Joodse wortels en de kwalijke gevolgen die dat had voor de Joden. In dit artikel geef ik graag de gedachten door van ds. Piet van Midden, die hij eerder op de website van de PKN publiceerde.
Lees meer 

Bijbel en Babel. Frans de Liagre Böhl

De Liagre Böhl en zijn band met de Sint-Jansberg, Milsbeek en de hervormde kerk in Gennep

In de vorige uitgave van ons kerkblad schreef ik over de relatie Kerk en Israël. Dat thema zal ik in het oktobernummer voortzetten.

Nu maak ik u deelgenoot van een boek dat ik, tijdens mijn vakantie, in een boekwinkel in Zutphen kocht. 
Lees meer