Laten we naar Bethlehem gaan

‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 
Lucas 2, 15

 
Lees meer 

Kerk en Israël (vervolg)

In juni schreef ik in van Huis tot huis over de relatie tussen Kerk en Israël. Ik citeerde artikel 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk waarin gespro­ken wordt over de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël.
Ik gaf aan dat de kerk in de loop der eeuwen steeds verder los kwam te staan van die Joodse wortels en de kwalijke gevolgen die dat had voor de Joden. In dit artikel geef ik graag de gedachten door van ds. Piet van Midden, die hij eerder op de website van de PKN publiceerde.
Lees meer 

Bijbel en Babel. Frans de Liagre Böhl

De Liagre Böhl en zijn band met de Sint-Jansberg, Milsbeek en de hervormde kerk in Gennep

In de vorige uitgave van ons kerkblad schreef ik over de relatie Kerk en Israël. Dat thema zal ik in het oktobernummer voortzetten.

Nu maak ik u deelgenoot van een boek dat ik, tijdens mijn vakantie, in een boekwinkel in Zutphen kocht. 
Lees meer 

Kerk en Israël

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.”
Lees meer 

In dierbare herinnering – Huub Oosterhuis (1933 - 2023)

“Soms breekt uw licht in mensen door” (liedboek 493) Een ander artikel lag al klaar voor deze rubriek. Maar het leven gaat soms zijn ongekende gang. Huub Oosterhuis, aan wie ik heel veel te danken heb, overleed in de middag van eerste paasdag.
Lees meer 

Veertigdagentijd

De katholieken vieren het carnaval. Andersgelovigen en niet-gelovigen doen soms mee. Na dit feest begint de Veertigdagentijd. Deze periode, tussen Aswoensdag en Pasen, is een tijd van bezinning. Het is goed om één keer per jaar een periode te hebben waarin we nadrukkelijker stil staan bij de vergankelijkheid en de kortstondigheid van ons menselijk leven.
 
Lees meer 

Januari 2023

“Wat is dan de sterveling dat u, Eeuwige, aan hem denkt?”
Psalm 8, 5

 

Een nieuw kalenderjaar

Het kerkelijk liturgische jaar begon de eerste zondag van Advent. Het jaar 2023 een maand later. De start van een nieuw jaar is vaak een moment van bezinning.
Lees meer