Kerkrentmeesters: beheer voor nu en later

De kerkrentmeesters beheren het vermogen van de kerk voor nu en voor later. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak om te zorgen voor de geldwerving, het personeelsbeleid voor betaalde krachten en vrijwilligers, het beheer van de gebouwen en de archieven en de ledenadministratie. 

Tarievenlijst

Het kerkgebouw en het kerkelijk verenigingsgebouw 'De Regenboog' zijn te huur voor diverse activiteiten. Daarvoor hanteert de Protestantse Gemeente Gennep e.o. passende tarieven. U kunt de tarievenlijst 2021-2022 hier downloaden

Geef een gift

Wilt u een gift geven om het werk van de kerk in de Protestantse Gemeente in Gennep te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL11 INGB 0001036461 ten name van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Wilt u meer informatie over eenmalig of structureel geven aan de kerk en de fiscale aspecten daarvan? Kijk dan op we webpagina van de Protestantse Kerk

Collectebonnen

Tijdens iedere viering wordt er een collecte gehouden waarbij gemeenteleden hun financiële bijdrage kunnen geven aan bepaalde doelen. Er zijn twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De diaconie volgt over het algemeen de collecteplanning van Kerk in Actie. Vanzelfsprekend kunt u uw ....
Lees meer 

Ledenadministratie

Wilt u zich inschrijven in de Protestantse Gemeente Gennep e.o. of overschrijven van een ander kerkgenootschap? Of wilt u zich juist uitschrijven? Neem dan contact op met de scriba van de kerkenraad via scriba@pkngennep.nl. 

Huur kerkgebouw

De monumentale kerk is te huur voor gelegenheden die passend zijn bij de aard van het gebouw, zoals een concert. De akoestiek is geweldig!

Ook in het kerkelijk centrum De Regenboog zijn er diverse zalen te huur. Informeert u naar de mogelijkheden bij de kerkenraad. 

Orgel

Het oorspronkelijke orgel werd in 1708 opgeleverd. De bouwer is niet bekend. Het orgel werd in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest. In 1950 werd door orgelbouwer Hendrik Spanjaard een nieuw orgel samengesteld uit nog overgebleven bruikbaar materiaal. De nieuwe kas werd opgebouwd met delen van een oude orgelkas uit Eemnes (de zijtorens en de holle tussenvelden) maar de engelen op het orgel en het lofwerk aan de zijkant, zijn afkomstig van het oude oorspronkelijke orgel. Het orgel werd uitgerust met eiken ‘Tasschenladen’.  
Lees meer 

Privacy

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Gennep e.o..

Lees meer