Masterclass piano in de Protestantse Kerk te Gennep

Na een gedwongen coronapauze vindt voor de 15de maal de Internationaler Musiksommer Campus Kleve plaats. De Musiksommer is een masterclass met pianoconcerten voor en door jong getalenteerde musici uit alle delen van Europa.

Op drie achtereenvolgende avonden concerteren 3 jonge talenten in de prachtige en geweldige akoestische omgeving van de historische kerk in Gennep.
Op dinsdag 19 juli speelt Jacub Capala uit Polen werken van Johann Sebastian Bach en Robert Schumann; woensdag 20 juli is Lal Kraalioglu uit Turkije te gast met werken van Jean  Philippe Rameau, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Maurice Ravel en Arno Babajanian. Donderdag 21 juli speelt Juliusz Goniarsku, eveneens uit Polen, werk van Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven en Franz Liszt.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur, entree is gratis, echter bij het verlaten van de kerk is een vrijwillige bijdrage welkom.

Musik Sommer Campus Kleve
Dit evenement is inmiddels een traditie in de grensregio. Liefst 33 studenten uit niet alleen Duitsland en Nederland, maar ook o.m IJsland, Hongarije, Groot-Brittannië, Estland, Oekraïne, België en zelfs Australië volgen masterclasses op de Wasserburg in Rindern. Naast deze masterclasses verzorgen de studenten in totaal 111 concerten op 24 locaties.

Voorheen vonden de concerten in de gemeente Gennep altijd plaats op Roepaen, Dit jaar verhuist het festival naar de monumentale protestantse kerk van Gennep waarbij Podium Roepaen nauw samenwerkt met de Stichting Johannes Engelen. Deze stichting organiseert culturele activiteiten in de protestantse kerk.

De Stichting Johannes Engelen heet u van harte welkom!
 

Pinksteren

Met Pinksteren vieren we de gave van de heilige Geest. Het christelijke Pjnksterfeest gaat terug op het joodse bedevaartfeest Sjavoeot zeven weken na het Joodse Paasfeest (Pesach) plaatsvindt. Met Sjavoeot (letterlijk: weken) waren vele bedevaartgangers, waaronder de leerlingen van Jezus, bijeen in Jeruzalem. Op dit oogstfeest wordt de gave van de Tora gevierdUitgerekend op dat feest ontvingen de leerlingen de Geest. Vol vuur gingen zij getuigen over Jezus, de gekruisigde en verrezen Heer, de vervulling van de Tora!

De heilige Geest is geen exclusief christelijk gegeven. In Genesis 1 kunnen we al lezen dat de Geest van God zweefde over de wateren. Ook joodse gelovigen zijn vertrouwd met de geest als goddelijke dimensie.
De Geest blijft altijd een beetje mysterieus en abstract. Anders dan God spreekt hij niet en hij heeft geen gezicht zoals Jezus. De Schrift spreekt over de Geest in metaforen: het gaat over wind en adem, van een briesje tot storm, maar ook alle schakeringen van vuur. Hij wordt voorgesteld als een wolk, een vuurzuil of een duif en komt aan bod als een scheppende, verbindende en drijvende kracht, kortom geestdrift.
De evangelisten maken duidelijk: Jezus is de Messias, gezonden en gezalfd door God. Heel Jezus’ leven en getuigenis is gedreven en doordrongen van Gods Geest. Zijn geboorte maakt het al duidelijk: was Maria niet zwanger van de heilige Geest? Denk ook aan het relaas over Jezus’ doopsel (Matteüs 3,16-17):

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Daarna werd hij voor 40 dagen de woestijn in gedreven door de Geest.
Bij zijn Hemelvaart zegt Jezus aan zijn leerlingen dat hij hen zelf een Helper zal sturen. En die Geest wordt nu over de leerlingen uitgestortwaardoor zij eindelijk ten volle begrijpen wie Jezus was (is) en wat hen te doen stond.
Zij waren zo vol vuur dat zij begonnen te getuigen en op één dag 3.000 leerlingen maakten. De gave van de Geest is dus ook een (vreugdevolle!) opgave.
Het waaien van de Geest vormt de oorsprong van de Kerk, destijds in Jeruzalem, maar ook vandaag nog.
De grote theoloog Karl Barth vatte het uiterst gebald samen, zo lezen we in het boek Met een naam en een gezicht (Halewijn, 2016):
God de Vader is de totaal Andere die tegenover ons staat.
God de Zoon is het mensgeworden Woord die voor ons uit gaat.
God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons en in de wereld woont en werkt.
We ervaren Gods Geest in de verbondenheid en kracht die kunnen uitgaan van solidariteit en gebed, van een ontmoeting en gesprek, van een muziekstuk dat je een brok in de keel bezorgt, van een gebaar dat muren afbreekt en een kil hart verwarmt.

De Geest is, in ons en om ons heen, veel actiever dan we meestal vermoeden.
 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar voor een reguliere vergadering en iedere twee weken in een digitaal afstemmingsoverleg. Een korte terugkoppeling uit de vergadering van 24 mei jl. 
  • De kerkenraad heeft naar aanleiding van de terugkoppeling uit de werkgroep eredienst met elkaar gesproken over de organisatie van de startzondag, het gastheer/gastvrouw zijn tijdens de erediensten en de mogelijkheden voor het organiseren van de kindernevendienst.
  • De diaconie had tot enige tijd geleden een beleggingsportefeuille via de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Die dienstverlening heeft de Dienstenorganisatie beeïndigd en de aandelen in Oikocredit zijn verkocht. De middelen zijn in 2021 aan de diaconie uitbetaald. Besloten is om op de korte termijn, ook gezien de verzwaarde voorwaarden en het noodzakelijke beleid dat bij beleggingen komt kijken, geen nieuwe beleggingen op te starten. 
  • Er is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor het overdragen van taken aan vrijwilligers en de mogelijkheden om dergelijke taken uit te besteden aan een bedrijf dat hierin zou kunnen voorzien.