Verhalenmaker Arjen Uittenbogaard komt naar Gennep

Op zondag 24 april komt Arjen Uittenbogaard, verhalenmaker uit Nijmegen, naar de Protestantse Kerk in Gennep.  In de viering op de zondag na Pasen vertelt hij een verhaal over Nikodemus. Dit is de Farizeër die een paar keer verschijnt in het evangelie van Johannes. Hij was een vooraanstaand man in Jeruzalem die openstond voor de lessen van Jezus. Nikodemus bezocht Jezus een keer ’s nachts, pleitte voor hem toen de Hoge Raad vergaderde over zijn veroordeling en kocht dure oliën om zijn lichaam na zijn kruisdood mee te balsemen. En nu is het een week later. Er wordt gezegd dat Jezus niet meer in zijn graf ligt …

Arjen Uittenbogaard is verhalenmaker en verteller. Hij maakt verhalen bij specifieke gelegenheden, het liefst in combinatie met muziek. Hij vertelde bijvoorbeeld Pelleas en Melisande met het Nijmeegs Symfonieorkest; een verhaal over de schepping bij Die Schöpfung van Joseph Haydn in een bewerking voor blazersensemble en diverse verhalen bij strijkkwartetten. Het verhaal over Nikodemus dat Arjen op 24 april vertelt is een bewerking van een verhaal dat hij maakte voor de Goede Vrijdag bij het stuk De Zeven Laatste Woorden van Haydn.  

Wil je dit verhaal meebeleven? Kom dan op zondagmorgen 24 april naar de Protestantse Kerk, Markt 3 in Gennep. De viering begint om 10.00 uur

Je bent van harte welkom!

Uit de kerkenraad

De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar voor een reguliere vergadering en iedere twee weken in een digitaal afstemmingsoverleg. Een korte terugkoppeling uit de vergadering van 15 maart jl. 
  • De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over de bemensing van de kerkenraad in relatie tot de mogelijkheden om toekomstgericht kerk te zijn. Deze bespreking was ook de start van de voorbereiding van de gemeenteavond. 
  • De laatste berichten uit de Protestantse Kerk over de coronamaatregelen zijn besproken. Nogmaals is bevestigd dat de basismaatregelen van kracht blijven en dat we ruimte willen bieden aan gemeenteleden die meer afstand willen houden in de kerk en bij kerkelijke activiteiten. 
  • Op grond van artikel 16 van de statuten van Hervormde stichting "Theodora Minor-fonds" heeft de kerkenraad de jaarrekening 2021 van de stichting vastgesteld. De kerkenraad is dankbaar voor de financiële steun die de stichting aan de gemeente heeft verstrekt.