Concept jaarrekening gemeente en diaconie

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen heeft, gezien de buitengewone bestuurssituatie waarin de gemeente zich verkeerd, uitstel van publicatie van de jaarcijfers aangevraagd. De belastingdienst heeft dat uitstel toegekend, onder de voorwaarde dat de concept jaarcijfers 2020 voor 1 augustus zouden zijn gepubliceerd. Aan die voorwaarde wordt hierbij voldaan. De jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie zijn in concept gereed en worden door de accountant van een verklaring voorzien. 

U kunt via de onderstaande links de conceptcijfers downloaden:

Uitstel publicatieplicht 2020

Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2020.
Uiterlijk 30 november 2021 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd.
 

ANBI gemeente

Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente

ANBI diaconie

Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie