Voedselbank

In Nederland zijn veel mensen die te weinig geld hebben om eten te kopen en daarom afhankelijk zijn van voedselbanken. 
Lees meer 

Kalender

Veertigdagentijdkalender
De diaconie heeft inmiddels veertigdagentijdkalenders besteld en zal die aan de gemeente uitdelen. Het is een inspirerende uitgave om elke dag met gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar Pasen.
 

Collectes in de Veertigdagentijd

Met het thema Uit liefde voor jou wordt in de Sage-gemeenten iedere zondag in de veertigdagentijd gecollecteerd voor telkens een ander gezamenlijk doel. Het zijn werelddiaconaatcollectedoelen die worden ondersteund door de gemeentes uit de Sage-gemeenten. De aandacht is gericht op kinderen die in arme, (voormalige) oorlogsgebieden in Afrika leven zodat ze o.a. een opleiding, gezonde voeding, en (gezondheids)zorg kunnen krijgen.  Met de opbrengst van de collectes kunnen de gemeenten dan de kinderen een bijdrage geven om een goede start te hebben in hun leven.
 
Lees meer 

Diaconie: onvoorwaardelijk

De diaconie komt op voor mensen die anders niet gehoord worden. Zij helpt hen die geen helper hebben. Diaconale werkers en vrijwilligers in luisteren, geven financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.

Anders dan bij openbare hulpinstanties mogen diaconale werkers tijd en aandacht geven aan mensen die vragen naar God en verdieping zoeken in hun leven. De onvoorwaardelijke hulp van mensen door de kerk krijgt dan een missionair effect.
Lees meer 

Geef een gift

Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Gennep te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL23 RABO 0373 7372 46 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Gennep e.o. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.