Diaconie: onvoorwaardelijk

De diaconie komt op voor mensen die anders niet gehoord worden. Zij helpt hen die geen helper hebben. Diaconale werkers en vrijwilligers in luisteren, geven financiële bijstand of helpen zoeken naar de juiste instanties.

Anders dan bij openbare hulpinstanties mogen diaconale werkers tijd en aandacht geven aan mensen die vragen naar God en verdieping zoeken in hun leven. De onvoorwaardelijke hulp van mensen door de kerk krijgt dan een missionair effect.
Lees meer 

Geef een gift

Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Gennep te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL23 RABO 0373 7372 46 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Gennep e.o. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.