Begraafplaats


De Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft een eigen begraafplaats in beheer aan de Nijmeegseweg te Gennep. Wilt u een graf reserveren of grafrechten verlengen, informeert u dan naar de mogelijkheden bij de kerkenraad.

U kunt het reglement van de begraafplaats hier downloaden.

Tarievenlijst


Op grond van artikel 22 van het reglement van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft het college van kerkrentmeesters de tarieven vastgesteld. U kunt hier de tarievenlijst downloaden