Post- en bezoekadressen

Kerk
Markt 3
6591 BZ Gennep

Protestants centrum 'De Regenboog' 
Doelen 94
6591 BX Gennep

Postadres gemeente en diaconie
Doelen 94
6591 BX Gennep

Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters
NL11 INGB 0001 0364 61

Diaconie
NL23 RABO 0373 7372 46

 

Contact pastoraat

ds. Derk Blom
(06) 4310 7882
derkblom@gmail.com

ds. Dick Kruyt (gemeentebegeleider)
(06) 8159 8908
dkruyt@telfort.nl
 

Contact interim-kerkenraad

ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol (preses)
(06) 1078 0624 
wouter@kerkraad.nl 

ouderling Annemarie van Meurs-Nelson (scriba)
scriba.protestantsgennep@gmail.com

ds. Dick Kruyt (gemeentebegeleider)
(06) 8159 8908
dkruyt@telfort.nl