Aanstellen gemeentebegeleiders

Werkendam, 26 februari 2021

Beste leden van de protestantse gemeente Gennep e.o.

Bijna een week geleden lieten wij u via een e-mail-brief weten dat de taken van de kerkenraad van uw gemeente tijdelijk zijn overgenomen door de classis, normaal gesproken het regionale kerkbestuur. Uit reacties hebben we begrepen dat de ontstane situatie bij velen van u emoties, teleurstelling en soms zelfs boosheid, heeft opgeroepen. Er zijn mensen die zelfs geen lid meer van de gemeente willen blijven!

Voor uw teleurgestelde reacties hebben wij alle begrip. Van buitenaf ingeroepen om tijdelijk de verantwoording over te nemen, zien we echter, dat er al langer in uw gemeente sprake was van verslechterde onderlinge verhoudingen. U heeft kennis kunnen nemen van de aanbevelingen van de externe onderzoekers over de weg om tot oplossingen voor problemen te komen. Met z’n allen bidden we God dat hij u allen de veerkracht zal geven om van Nederlands oudste protestantse gemeente Gennep en omstreken weer een trotse en eendrachtige gemeente te maken! Wij vragen u het interim-bestuur een kans te geven u op de weg naar herstel te begeleiden. Wacht u dus alstublieft met drastische stappen als het opzeggen van uw lidmaatschap of het beëindigen van uw financiële bijdrage aan de eigen gemeente, tot u geproefd heeft of er een geest van positiviteit mag gaan waaien die helderheid biedt.

Als dagelijks bestuur van de classis hebben wij deze week twee personen aangewezen die uw gemeente gaan begeleiden om uit de ontstane impasse te komen:

  • De heer Wouter Voshol, tel. (06) 1078 0624, e-mail wouter@woutervoshol.nl. De heer Voshol is elders ouderling-kerkrentmeester en is verbonden aan Kerk&Raad. In eigen woorden ondersteunt hij ‘kerkenraden door lastige kwesties op een speelse manier in kaart te brengen en er zo nieuw licht op te werpen’.
  • De heer ds. Dick Kruyt, tel. (06) 8159 8908, e-mail dkruyt@telfort.nl. Ds. Kruyt is emeritus-predikant (laatstelijk in de regio Nijmegen) en visitator in de aangrenzende classis Gelderland-Zuid & Oost.


Tezamen met enkele nog te benaderen ambtsdragers uit de omgeving van Gennep, zal de classis de heren Voshol en Kruyt benoemen als voorzitter en leden van een interim-kerkenraad die voor een aantal maanden zal functioneren als uw eigen kerkenraad.

Op korte termijn gaan we met vrijwilligers in de gemeente overleggen over het weer opstarten van de basisactiviteiten van uw gemeente, in de eerste plaats het houden van zondagse erediensten, en het zo mogelijk live uitzenden daarvan. Helaas kan komende zondag nog geen dienst plaatsvinden. Medio volgende week hopen wij meer zicht te hebben op de mogelijkheid van hervatting van kerkdiensten.

Voor pastorale hulp kunt u benaderen de heer ds. D. Blom, tel. (0485) 795 284 (vast) of (06) 4310 7882.

Voor actuele berichten kunt u raadplegen https://pkngennep.nl. Met deze brief hopen wij alle gemeenteleden, de meesten per e-mail en de anderen per post te hebben bereikt (één mailbericht of exemplaar per adres). Als u deze brief per post ontvangen heeft, maar wel beschikt over een e-mailadres, wilt u dit dan doorgeven aan onze scriba (zie het e-mailadres bovenaan deze brief)?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de classis, de heer Arie Haasnoot, e-mail voorzitter-classis-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl, tel. (06) 2469 3847.

In afwachting van volgende berichtgeving, wensen wij u Gods onmisbare zegen toe.

Het breed moderamen,
waarnemende de taken van de kerkenraad,

 

A. Haasnoot, voorzitter
A.D.Drost, scriba

terug