Aanvulling leden interim-kerkenraad

Het breed moderamen van de classis Noord-Brabant / Limburg heeft de heer Theo Hekman aangesteld als ouderling-kerkrentmeester in de interim-kerkenraad. De heer Hekman vervult deze taak (net als de andere interim-ambtsdragers) tot 1 december 2021. De heer Hekman zal zich als ouderling-kerkrentmeester richten op voornamelijk de gebouwgebonden werkzaamheden, zoals het laten uitvoeren van het onderhoud van de kerk. De interim-kerkenraad hoopt in de komende maanden het achterstallig onderhoud uit te kunnen laten voeren. 

De heer Van Bekkum is aangesteld als kerkrentmeester en ondersteund bij de Actie Kerkbalans. Mevrouw Beeuwkes heeft eveneens haar ondersteuning aangeboden bij de uitvoering van Actie Kerkbalans.
terug