Actie Kerkbalans

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
 
In de Actie Kerkbalans vragen wij u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

De Actie Kerkbalans 2021 start op 1 juli. Vanuit de Actie Kerkbalans betaalt het college van kerkrentmeesters de vaste lasten, zoals de preekbeurten en het predikantstraktement, de verzekeringen en energielasten, de administratiekosten van de kerk en de onderhoudskosten van de kerk, de begraafplaats en De Regenboog. Het streefdoel voor 2021 is € 25.000,-. 

Piet van Rhijn coördineert als ouderling-kerkrentmeester de actie, maar heeft nog ondersteuning nodig van twee vrijwilligers die meehelpen met de uitvoering. Bent u handig met het invouwen van brieven? Of bent u juist handig met de computer voor het digitale deel van de actie? Neem dan contact op met Piet van Rhijn via p.rhijn@versatel.nl. 
terug