Advent betekent: er is toekomst

In de adventsperiode lazen we Lucas 1, 5-25. De priester Zacharias krijgt van de engel Gabriël het goede nieuws dat zijn vrouw Elisabet een zoon zal baren. Dit is een verrassende boodschap. Elisabet en Zacharias zijn immers al op leeftijd en dan nog moeder en vader worden dat gaat tegen elke verwachting in. De priester is dan ook met stomheid geslagen. En zijn vrouw? Zij wordt zwanger en baart een zoon. Johannes is zijn naam en dat betekent ‘de Eeuwige is genadig”.

Verschillende Bijbelverhalen gaan over onvruchtbare vrouwen die toch, soms op hoge leeftijd, zwanger worden. Het verhaal van Sarai en Abram is een van de bekendste (Genesis 17). Lucas heeft het zeker gekend. Voor beide echtparen, Sarai en Abram, Elisabet en Zacharias, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Kinderen vormen, zeker in de oudheid, een garantie voor de toekomst. Een oudedagsvoorziening (AOW) en een weduwenpensioen bestaan niet. Kinderloosheid vormde dan ook een grote zorg. Wie moest je op hoge leeftijd onderhouden? In onze tijd is er IVF. Soms biedt dat uitkomst, maar ook niet altijd. In Abrams dagen bestond de mogelijkheid om met de hulp van een bijvrouw nageslacht te verwekken. In de dagen van Jezus was dat gebruik al meer naar de achtergrond verschoven. 

Onvruchtbaarheid is in de Bijbelse verhalen ook beeldspraak. De onvruchtbare vrouw staat voor het volk Israël. Zij verbeeldt de uitzicht­loosheid en de hopeloosheid van het volk. Als de onvruchtbare vrouwen zonen baren betekent dit dat de Eeuwige zijn volk trouw blijft. Hij zal zich over het hopeloze volk ontfermen. Hij doorbreekt de uitzichtloze situa­tie en geeft het volk nieuwe toekomst. 
Uitzichtloos kan een situatie voelen, persoonlijk in een periode van ziekte, maar ook op het moment dat het flink tegenzit op school, op je werk of in de kerkgemeenschap. Juist in die situatie hebben we engelen (boodschappers) nodig die goed nieuws brengen, hoop geven en de toekomst weer openen. Lucas doet dat met zijn verhaal. Hij brengt een opbeurende boodschap. Wij mogen die ook horen en ter harte nemen als eens Zacharias.

In de Protestantse Gemeente Gennep e.o. is die nieuwe, beloftevolle tijd ook aangebroken. Per 1 december maakt een ‘vernieuwde’ kerkenraad een doorstart. Gerda Berends en Jan Oudelaar, de nieuwe ambtsdragers, hebben er vertrouwen in. Bent u (nog) met stomheid geslagen, of inmiddels al met blijdschap vervuld en dankbaar dat de Eeuwige ons lot heeft aangetrokken en ons weer toekomst geeft? 
Met u hoop ik op het laatste en ga dan ook, samen met u, vol vertrouwen de toekomst in. 

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een vruchtbare samenwerking in de Protestantse Gemeente Gennep.

Ds. Derk Blom

terug