Afscheid ambtsdragers

In februari 2021 heeft de kerkenraad haar taken overgedragen aan de classis Noord-Brabant / Limburg die vervolgens ambtsdragers heeft aangesteld. Enkele ambtsdragers hebben in de afgelopen tijd afscheid genomen van de (interim) kerkenraad: ds. Dick Kruyt, ouderling-kerkrentmeester Piet van Rhijn, ouderling-kerkrentmeester Theo Hekman, ouderling-scriba Annemarie van Meurs en diaken Arie Haasnoot. 

Op zondag 27 maart 2022 staan we in de eredienst stil bij hun vertrek uit de kerkenraad. 
terug