zondag 27 november 2022

Gemeentebijeenkomst

Locatie: 
 Regenboog

Op zondag 27 november willen we weer een gemeentebijeenkomst houden, deze keer in aansluiting aan de kerkdienst. Er is na de viering (in de Regenboog!) koffie met iets erbij en daarna kunnen we meteen ‘aan het werk’. We willen na een korte terugblik op het afgelopen half jaar vooruitkijken naar de toekomst. We hebben aanbevelingen en aanmeldingen gevraagd voor nieuwe kerkenraadsleden; de kerkenraad heeft ook aanbevelingen en we bekijken of er verkiezingen nodig zijn. Als dat niet het geval is kunnen er, als er geen bezwaren zijn, met Kerst een aantal nieuwe kerkenraadsleden bevestigd worden.
Hierna willen we samen het concept beleidsplan bespreken, dat , om dat makkelijker te kunnen doen vast is bijgevoegd (belangrijke stukken zullen op de beamer getoond worden).
Na eventuele wijzigingen kan het beleidsplan in januari in de kerkenraad worden besproken en vastgesteld. In de loop van het jaar komen de jaarcijfers van 2022, deze kunnen worden ingevoegd in het beleidsplan.
Rond half twee hopen wij deze bijeenkomst te beëindigen. 

 

terug