Alweer drie jaar actief

Inmiddels ben ik alweer drie jaar actief in deze gemeente. Het begon met een verzoek van ds. Marco Luijk, de classispredikant, om pastoraal werk te doen. In augustus 2022 ging ik deel uitmaken van de kerkenraad, die het beetje bij beetje over ging nemen van de interim-kerkenraad.
We kunnen terugkijken op bewogen jaren, maar gelukkig is er in de voorbije periode weer heel veel opgebouwd. Allerlei activiteiten zijn weer op de rit: het Open Huis, de banden met de Evangelische Kirchengemeinde Goch en de Molukse Evangelische Kerk Gennep zijn weer opgepakt. We hopen dat met de komst van kapelaan Slaven de oecumene een nieuwe impuls kan krijgen.
En er staat nog veel meer te gebeuren. Op maandag 6 mei, 20.00 uur, is er een bijeenkomst voor gemeenteleden uit Afferden, Bergen, Meerlo, Siebengewald en Well. Gemeenteleden uit deze plaatsen krijgen een persoonlijke uitnodiging.
U mag ook vast noteren dat op zaterdag 27 september een regionale zangmiddag zal plaatsvinden in onze kerk. Met ondersteuning van een cantrix en pianist/organist van de PG Heumen-Malden willen we nieuwe en bekende liederen zingen, één- en meerstemmig. Gemeente- en koorleden uit de protestantse gemeenten in de regio zullen worden uitgenodigd om deel te nemen.
Andere activiteiten, een fietstocht en bezoek aan het klooster in St. Agatha, worden voorbereid.
Zelf gaf ik in het voorbije half jaar veel lezingen over de oorzaken van het conflict in het Midden-Oosten. Een voordracht hierover ging in maart ook al door in het Open Huis. In mei of juni zullen rond dit thema ook twee bijeenkomsten doorgaan in de Regenboog te Gennep.

Ds. Derk Blom
 
terug