Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft een eigen begraafplaats in beheer aan de Nijmeegseweg te Gennep. Wilt u een graf reserveren of grafrechten verlengen, informeert u dan naar de mogelijkheden bij de kerkenraad.

Het reglement van de begraafplaats (1994) is opvraagbaar bij de scriba van de kerkenraad. In 2021 wordt het reglement herzien en op de website gepubliceerd.
terug