Bijeenkomsten bijbelstudie

Hoe een door tegenstellingen verzwakte gemeente toch sterk kan zijn! 

Bijbelstudie over de Eerste Brief van Paulus aan de Gemeente in Korinte.


Op maandag 14 juni wordt een reeks Bijbelstudiebijeenkomsten gestart, waarin fragmenten gelezen worden van de Eerste Brief van Paulus aan de Gemeente in Korinte. 

Als er in het Nieuwe Testament ergens sprake is van een gemeente die gebukt gaat onder onderlinge verdeeldheid, dan is de gemeente te Korinte daar een exponent van. 

De apostel bevindt zich in Efeze. Daar krijgt hij bezoek van enkele mensen uit Korinte die hem vertellen over de problemen in de door hem gestichte gemeente en dat zij bang zijn dat die problemen tot ‘schismata’, scheuringen zouden kunnen leiden. In een aantal brieven gaat Paulus op die problemen in. 

Belangrijk is te lezen, hóe Paulus op die problemen ingaat, hoe hij de christenen in Korinte benadert en in welke richting hij uitkomst ziet. 

In 5 bijeenkomsten willen we proberen ons een beeld te vormen van die gemeente in Corinte, wat daar speelde, en op welke hoofdpunten van geloof Paulus een beroep doet. 

De data van de maandagen waarop deze Bijbelstudies plaatsvinden zijn:  
  • 14 juni – I. Korintiërs 1: 1 – 9. Inleiding over de brief I Korintiërs;   en waarom noemt Paulus de gemeenteleden “Heiligen”? 
  • 16 augustus – I. Korintiërs 1: 10 – 17. Partijschappen in de gemeente. 30 augustus – I. Korintiërs 3: 10 – 17. Weten jullie niet dat je Gods tempel bent?
  • 13 september – I. Korinthiërs 11: 17 – 29. De Maaltijd – eten tot je eigen oordeel?
  • 27 september – I. Korinthiërs 13. Het hooglied van de Liefde. 

Gedacht wordt aan een middagbijeenkomst op deze maandagen én een avondbijeenkomst. De middagbijeenkomsten beginnen om 15.00 uur – plaats: de Regenboog. De avondbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur – plaats: de Regenboog.

Wilt u zich per mail aanmelden bij ds. Dick Kruyt – dkruyt@telfort.nl of telefonisch: 06-81598908. 

U kunt zich ook bij één van de andere ambtsdragers aanmelden. 
Met daarbij vermelding: middagbijeenkomst of avondbijeenkomst.
terug