Collectebonnen

Zo werkt het
Een collectebon is zoiets als een consumptiebon, alleen dan voor de collecte. U bepaalt hoeveel kaarten u wilt kopen. Onze kerk hanteert kaarten met 20 bonnen á €1,25 per kaart. Een kaart kost dus €25,= De kerkrentmeester kan zien hoeveel kaarten u heeft besteld. Meestal kan hij/zij die in de eredienst overhandigen. De bonnen dienen te worden uitgeknipt en tijdens de collecte bepaalt u aan welk collectedoel u hoeveel wilt geven.

Bestellen
Er zijn geen extra kosten aan het kopen van collectebonnen verbonden. Collectebonnen zijn te bestellen via NL11 INGB 0001036461 o.v.v. het aantal gewenste kaarten. Een kaart met twintig bonnen kost €25,=

Rekeningnummer college van kerkrentmeesters
NL11 INGB 0001036461
terug