Collectebonnen

Tijdens iedere viering wordt er een collecte gehouden waarbij gemeenteleden hun financiële bijdrage kunnen geven aan bepaalde doelen. Er zijn twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De diaconie volgt over het algemeen de collecteplanning van Kerk in Actie. Vanzelfsprekend kunt u uw gave met contant geld realiseren maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van collectebonnen. Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u bij de Belastingdienst aantonen dat u een gift heeft gedaan aan de Protestantse Gemeente Gennep e.o. (ANBI).
Zo wordt het gemakkelijker om giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. U moet daarbij wel boven een bepaalde drempel uit komen.

Zo werkt het
Een collectebon is zoiets als een consumptiebon, alleen dan voor de collecte. U bepaalt hoeveel kaarten u wilt kopen. Onze kerk hanteert kaarten met 20 bonnen á €1,25 per kaart. Een kaart kost dus €25,= De kerkrentmeester kan zien hoeveel kaarten u heeft besteld. Meestal kan hij/zij die in de eredienst overhandigen. De bonnen dienen te worden uitgeknipt en tijdens de collecte bepaalt u aan welk collectedoel u hoeveel wilt geven.

Bestellen
Er zijn geen extra kosten aan het kopen van collectebonnen verbonden. Collectebonnen zijn te bestellen via NL11 INGB 0001036461 o.v.v. het aantal gewenste kaarten. Een kaart met twintig bonnen kost €25,=

Rekeningnummer college van kerkrentmeesters
NL11 INGB 0001036461
terug