Collectes in de Veertigdagentijd

Collectes in de Veertigdagentijd.

Met het thema Uit liefde voor jou wordt in de Sage-gemeenten iedere zondag in de veertigdagentijd gecollecteerd voor telkens een ander gezamenlijk doel. Het zijn werelddiaconaatcollectedoelen die worden ondersteund door de gemeentes uit de Sage-gemeenten. De aandacht is gericht op kinderen die in arme, (voormalige) oorlogsgebieden in Afrika leven zodat ze o.a. een opleiding, gezonde voeding, en (gezondheids)zorg kunnen krijgen.  Met de opbrengst van de collectes kunnen de gemeenten dan de kinderen een bijdrage geven om een goede start te hebben in hun leven.
Daarnaast zijn er collectes om mensen te ondersteunen in de gemeente Oss. Het gaat hier om een bijdrage voor mensen die door moeilijke omstandigheden niet iets kunnen betalen zoals  de energiekosten, of mensen die niet in staat zijn om financiële verplichtingen na te komen en voor wie daardoor een huisuitzetting of een afsluiting van gas, licht of water dreigt.
Op Paaszondag collecteren we voor de voedselbank Noord-Limburg.
 
Datum Doel
26 februari Schools for Youth
05 maart Beautiful Kidz Namibia
12 maart Solidariteitsfonds Oss
19 maart Stichting Ikusasa
26 maart Voedselbank Oss
02 april Casey Troy Foundation
09 april Voedselbank Noord-Limburg

Gerda Berends en Ita Giesbers

 
terug