Contact Contact
Voor contact met dominee Rob Fechner:
domineefechner@live.nl
T: 0485 - 785184

Voor algemene vragen neemt u contact op met de scriba:
scriba.protestantsgennep@gmail.com
T: 0485 - 517035

Vragen die het Pastoraat betreffen:
pastoraat@pkngennep.nl

Redactie Van Huis tot Huis:
redactie@pkngennep.nl

Diaconie:
diaconie@pkngennep.nl

Voorzitter Kerkenraad Martin Trumpie 0485 - 751365
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Marijke de Heer 06 - 45963015 
terug