Post- en bezoekadressen

Kerk
Markt 3
6591 BZ Gennep

Protestants centrum 'De Regenboog' 
Doelen 94
6591 BX Gennep

Postadres gemeente en diaconie
Doelen 94
6591 BX Gennep

Bankrekeningen

College van Kerkrentmeesters
NL11 INGB 0001 0364 61

Diaconie
NL23 RABO 0373 7372 46

 

Contact pastoraat

ds. Derk Blom
(06) 4310 7882
derkblom@gmail.com

Klik hier voor meer informatie over ons pastoraal netwerk.
 

Contact kerkenraad

ouderling Annemarie van Meurs-Nelson (scriba)
scriba.protestantsgennep@gmail.com

Klik hier voor meer informatie over de kerkenraad.