Aanmelden erediensten verplicht


Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 15 personen de dienst in de kerk bijwonen. Bij het bepalen van het aantal aanwezigen is gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Protestantse Kerk. De basisregels van de Rijksoverheid zijn altijd van toepassing.
  • Was vaak je handen, ook als je binnenkomt.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD.
  • 1,5 meter is een veilige afstand.
  • Schud geen handen, maar geef een hoofdknip, boks of elleboog.
  • Draag een mondkapje waar dat moet.
U kunt zich voor het bijwonen van de erediensten aanmelden bij de heer Joop Herder door (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar joopherder@icloud.com of te bellen naar (0485) 542 254. 

Coronaprotocol


Wijziging per 6 november 2021

Vanaf 6 november 2021 gelden weer nieuwe coronamaatregelen. De routekaart voor kerken (opgesteld door en voor 31 kerkgenootschappen in Nederland) geeft een handreiking voor de interim-kerkenraad om versoepelingen in Gennep mogelijk te maken. Het coronaprotocol is aangepast met inachtneming van de routekaart en het advies van de Protestantse Kerk. 

Zorgplicht

De kerkenraad heeft op grond van artikel 58l Wet publieke gezondheid de verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de bijeenkomsten in de gemeente. Met inachtneming van de basisregels van de overheid is het voor maximaal 15 personen mogelijk om samen te komen tijdens de eredienst. 

Basisregels

In de kerk worden de basisregels van de Rijksoverheid als uitgangspunt gehanteerd. De koster heeft tot taak oog te houden op de naleving van deze basisregels. De onderlinge afstand wordt gemerkt door het op de juiste afstand liedboeken neer te zetten. De liedboeken blijven staan tot de volgende zondag.

Na het verlaten van de kerk: let op het voorkomen samenscholingen en afstand onder elkaar op het kerkplein en de Markt.

Dragen mondkapje

In openbare gebouwen, winkels en scholen geldt opnieuw een mondkapjesplicht. Voor kerkgebouwen geldt deze plicht niet, maar de kerkenraad heeft besloten om (in lijn met het advies van het breed moderamen van de classis) bezoekers te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Komt u in de kerk? Dan draagt u een mondkapje. Dat kan af als u op de plaats in de bank zit. Verlaat u de kerk weer? Dan draagt u wederom uw mondkapje.