Basisregels erediensten


Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 15-20 personen de dienst in de kerk bijwonen. Bij het bepalen van het aantal aanwezigen is gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Protestantse Kerk. De basisregels van de Rijksoverheid zijn altijd van toepassing.
  • Was vaak je handen, ook als je binnenkomt.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD.
  • 1,5 meter is een veilige afstand.
  • Schud geen handen, maar geef een hoofdknip, boks of elleboog.
  • Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in de kerk. Op je plaats mag het mondkapje af.
  • Je krijgt door de koster een plaats aangewezen. 

Coronaprotocol


Wijziging per 25 januari 2022

Vanaf 25 januari 2022 gelden weer nieuwe coronamaatregelen. De routekaart voor kerken (opgesteld door en voor 31 kerkgenootschappen in Nederland) en de adviezen van de Protestantse Kerk geven de kerkenraad een handreiking om de diensten te organiseren.

Zorgplicht

De kerkenraad heeft op grond van artikel 58l Wet publieke gezondheid de verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de bijeenkomsten in de gemeente. Met inachtneming van de basisregels van de overheid is het voor maximaal 15 personen mogelijk om samen te komen tijdens de eredienst. 

Basisregels

In de kerk worden de basisregels van de Rijksoverheid als uitgangspunt gehanteerd. De koster heeft tot taak oog te houden op de naleving van deze basisregels. De onderlinge afstand wordt gemerkt door het op de juiste afstand liedboeken neer te zetten. De liedboeken blijven staan tot de volgende zondag.

Na het verlaten van de kerk: let op het voorkomen samenscholingen en afstand onder elkaar op het kerkplein en de Markt.

Dragen mondkapje

In openbare gebouwen, winkels en scholen geldt opnieuw een mondkapjesplicht. Voor kerkgebouwen geldt deze plicht niet, maar de kerkenraad heeft besloten om (in lijn met het advies van het breed moderamen van de classis) bezoekers te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Komt u in de kerk? Dan draagt u een mondkapje. Dat kan af als u op de plaats in de bank zit. Verlaat u de kerk weer? Dan draagt u wederom uw mondkapje. 

Eredienst terugkijken

Er worden geen diensten op YouTube gestreamd. 

Binnenkomst kerk

In het kerkgebouw zal een eenrichtingslooproute zijn aangegeven: via de zijpaden vullen we de kerk vanaf voren tot een maximum van 15-20 personen met in achtneming van 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als het huisgenoten betreft. Dit betekent dat gemeenteleden veelal niet op hun favoriete plek kunnen zitten. Om de afstand te waarborgen maken we uitsluitend gebruik van de hoofdingang (grote deur). Bij binnenkomst moeten handen gedesinfecteerd worden met assistentie van de gastvrouw/heer, liedboeken staan in de bank en worden niet uitgedeeld.

Garderobe/sanitair

Eventueel meegebrachte jassen niet ophangen in de garderobe maar meenemen in de kerkbank. Het gebruik van het toilet is niet mogelijk, tenzij in hoge noodzaak.

Verlaten kerk

Bij het verlaten van de kerk maken we gebruik van het middenpad. Om het verlaten van de kerk zo soepel mogelijk te laten verlopen, nodigt de ouderling van dienst per zijde de bezoekers uit naar buiten te gaan. 

Gemeentezang

Gemeentezang zag ingetogen plaatshebben. 

Avondmaal

Het vieren van het Heilig Avondmaal is mogelijk maar vergt extra voorbereiding. Dit zal apart, wanneer van toepassing, worden gecommuniceerd.

Kinderkerk

De organisatie van kinderkerk is mogelijk. De kinderen komen niet in de eredienst, maar gaan rechtstreeks naar de ruimte in De Regenboog. De leiding van de kinderkerk houdt rekening met de maatregelen die de Rijksoverheid stelt voor het onderwijs en de kinderopvang. 

Koffie drinken

Als het weer het toelaat wordt voor de kerkgangers de mogelijkheid geboden om koffie te drinken in de tuin. Daarbij worden de basisregels in acht genomen.