10 jun 2021

Beperkingen voorbij, basisregels blijven belangrijk


Vanaf 25 februari zijn nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen vervallen. Ruimte geven aan elkaar én de basisregels blijven wel belangrijk. 

Er gelden geen beperkende maatregelen meer voor wat betreft de aantallen kerkgangers omdat de 1,5 metere afstand is komen te vervallen. Ook wordt niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen bij binnenkomt en verplaatsing. In de kerk zijn voldoende plaatsen beschikbaar waar u wel met afstand zou kunnen plaatsnemen. Zo bieden wij ruimte voor alle gemeenteleden en juist ook voor hen met een zwakkere gezondheid die meer alert moeten zijn. Wij vragen u daar ook rekening mee te houden bij uw kerkbezoek. Zorg voor uw naaste! 

Het hanteren van de basisregels blijft belangrijk! Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en blijf bij verkoudheidsklachten thuis. De kerkenraad is alert op voldoende frisse lucht en ventilatie in het kerkgebouw. De collecte blijft bij de uitgang; er zal nog geen collecte in de eredienst rondgaan. 
terug