Onze historie

De Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken is voortgekomen uit de Nederlands Hervormde Gemeente Gennep en de Gereformeerde Kerk Gennep. De Hervormde Gemeente is de oudste protestantse gemeente van Nederland en stamt uit 1571. De Gereformeerde Kerk Gennep werd op 26 mei (eerste pinksterdag) 1996 geïnstitueerd. Op deze zelfde datum werd door de beide gemeenten een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan en werd besloten tot één kerkenraad. In 2007 werden beide gemeenten formeel samengevoegd tot de „Protestantse Gemeente Gennep en omstreken‟, lid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
terug