Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende kerkenraadsleden:
 
J. (Jan) Oudelaar)
R. (Ricardo) Avila Soria
voorzitters kerkenraad
R. (Rie) Arends
I. (Ita) Giesbers
scriba's 
G. (Gerda) Berends
I. (Ita) Giesbers
diakenen
P. (Piet) van Rhijn
D. (Durk) Boelens
kerkrentmeester
ds. D.F. (Derk) Blom predikant
P. (Piet) van Rhijn beheerder begraafplaats  06-29515225

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba@pkngennep.nl). 
terug