Streekgemeente geen deel van PKN

Werkendam, 27 februari 2021

Beste leden van de protestantse gemeente Gennep e.o.

Vrijdagmorgen 26 februari ’21 vernamen wij vanuit de kring van gemeenteleden, dat twee van de vertrokken kerkenraadsleden en uw voormalige predikant u, of een deel van uw gemeenteleden, hebben benaderd met een ‘uitnodiging’, waarin u wordt medegedeeld dat zij de ‘Protestantse Streekgemeente Maasduinen’ hebben opgericht. Een en ander is voorzien van nadere informatie.

Ter voorkoming van ieder misverstand willen we u graag laten weten dat dit initiatief ons niet bekend gemaakt is. Het is niet besproken in het kader van de overdracht door de vertrokken kerkenraad van zijn taken aan de classis als interim-kerkenraad. Ook is de classis als toezichthoudend orgaan waar het de oprichting van nieuwe gemeenten betreft, hierbij niet betrokken geweest.

We hebben er behoefte aan u te laten weten dat de genoemde streekgemeente een vrije groepering is, die geen deel uitmaakt van ons kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland, en die op persoonlijke titel van deze mensen is opgericht.

Wij blijven ondertussen aan het werk om de protestantse gemeente Gennep e.o. een doorstart te geven nu de kerkenraad in zijn geheel is afgetreden en de predikant zijn contract heeft beëindigd.

Wij hopen dat u vertrouwen heeft en houdt in het opbouwproces van de protestantse gemeente Gennep en omgeving. Wij wensen u allen Gods zegen toe.

Het breed moderamen, waarnemende de taken van de kerkenraad,

A. Haasnoot, voorzitter
A.D.Drost, scriba

terug