Helpt u mee met de uitzendingen?

De coronamaatregelen maken dat de kerkdiensten niet bezocht mogen worden door alle leden die dit zouden willen. In de overdracht aan de interim-kerkenraad is het niet mogelijk gebleken om het YouTube-kanaal effectief te gebruiken. Er is een "noodverband" aangebracht door de dienstdoende ambtsdrager met een telefoon de dienst op te laten nemen en vervolgens te publiceren op we website www.pkngennep.nl. 

Er wordt gewerkt aan een kerkenraadsvoorstel om erediensten meer structureel te kunnen uitzenden, maar op de korte termijn is er ook uw hulp nodig. Heeft u een telefoon met camera? Dan kunt u de dienst opnemen en doorsturen aan de webmaster. Wilt u meewerken aan de bereikbaarheid van de eredienst voor alle gemeenteleden? Meldt u zich dan bij de scriba. 
terug