Contact

Kerkenraad (breed moderamen classis)
diaken Arie Haasnoot (voorzitter) 
(06) 2469 3847
voorzitter-classis-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Pastoraat
ds. Derk Blom
(06) 4310 7882
derkblom@gmail.com

Gemeentebegeleider
ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol
(06) 1078 0624
wouter@woutervoshol.nl 

ds. Dick Kruyt 
dkruyt@telfort.nl
terug