Kerkrentmeesters: beheer voor nu en later

De kerkrentmeesters beheren het vermogen van de kerk voor nu en voor later. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak om te zorgen voor de geldwerving, het personeelsbeleid voor betaalde krachten en vrijwilligers, het beheer van de gebouwen en de archieven en de ledenadministratie. 
terug