Coronaprotocol

Eredienst terugkijken

De eredienst wordt op de beginpagina van de website geplaatst. Er worden geen diensten op YouTube gestreamd. De ouderling van dienst en de predikant houden bij de mededelingen rekening met de privacy van gemeenteleden. Als u niet in beeld wilt komen, dan dient u achter de opnameapparatuur in de banken plaats te nemen. 
 

Binnenkomst kerk

In het kerkgebouw zal een eenrichtingslooproute zijn aangegeven: via de zijpaden vullen we de kerk vanaf voren tot een maximum van 15 personen met in achtneming van 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als het huisgenoten betreft. Dit betekent dat gemeenteleden veelal niet op hun favoriete plek kunnen zitten. Om de afstand te waarborgen maken we uitsluitend gebruik van de hoofdingang (grote deur). Bij binnenkomst moeten handen gedesinfecteerd worden met assistentie van de gastvrouw/heer, liedboeken staan in de bank en worden niet uitgedeeld.

Garderobe/sanitair

Eventueel meegebrachte jassen niet ophangen in de garderobe maar meenemen in de kerkbank. Het gebruik van het toilet is niet mogelijk, tenzij in hoge noodzaak.

Verlaten kerk

Bij het verlaten van de kerk maken we gebruik van het middenpad. Om het verlaten van de kerk zo soepel mogelijk te laten verlopen, nodigt de ouderling van dienst per zijde de bezoekers uit naar buiten te gaan. 

Gemeentezang

Omdat bij (gemeente) zang nog niet onomstotelijk vaststaat dat dit een bijdrage levert aan de verspreiding van het virus, wordt er tot nader bericht niet gezongen door de gemeente. De predikant of een voorzanger kunnen een muzikale bijdrage leveren. 

Avondmaal

Het vieren van het Heilig Avondmaal is mogelijk maar vergt extra voorbereiding. Dit zal apart, wanneer van toepassing, worden gecommuniceerd.

Kinderkerk

Tot nader order zal er geen kinderkerk gehouden worden, totdat we wat ervaringen en gevolgen vanuit het onderwijs hebben vernomen.

Koffie drinken

Vooralsnog wordt er na afloop van de Eredienst geen koffie gedronken.
 
terug