Geef een gift

Wilt u een gift geven om het werk van de kerk in de Protestantse Gemeente in Gennep te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL11 INGB 0001036461 ten name van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Wilt u meer informatie over eenmalig of structureel geven aan de kerk en de fiscale aspecten daarvan? Kijk dan op we webpagina van de Protestantse Kerk
terug