Vooraf aanmelden verplicht. Maximaal 30 personen
Zondag 7 mrt 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Dick Kruyt
3e zondag van de 40-dagen
Tekst(en): Ps. 25:15
Ouderling: Wouter Voshol

Na een korte onderbreking in de zondagse erediensten gaat komende zondag ds. Dick Kruyt voor. De gemeentebegeleider, ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol en de voorzitter van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, diaken Arie Haasnoot, vertegenwoordigen de gemeente. 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 30 personen de dienst in de kerk bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer Joop Herder door (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar joopherder@icloud.com of te bellen naar (0485) 542 254. 

Van de eredienst wordt een opname gemaakt die later die dag beschikbaar komt via YouTube. Er is dus (nog) geen live-uitzending. 

terug