zondag 13 november 2022 om 10:00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): ds. Conny van den Berg, Nieuw Bergen
Ouderling(en): Rie Arends

Collecte:

Kerk in Actie
Onderhoud orgel

terug