zondag 27 november 2022 om 10:00 uur

Zondagse eredienst (1e zondag Advent)
Voorganger(s): ds. J.H. Diepersloot, Wageningen
Ouderling(en): Gerda Berends

Collecte:

Lokaal diaconaal werk
Bijdrage verwarming

terug