zondag 4 december 2022 om 10:00 uur

Zondagse eredienst (2e zondag Advent)
Voorganger(s): ds. M Zijlstra, Interimpredikant PKN
Ouderling(en): Jan Oudelaar

Collecte

Kerk in Actie
Eredienst

Koffiedrinken

NB De dienst wordt gehouden in de Regenboog

terug