zondag 11 december 2022 om 10:00 uur

Zondagse eredienst (3e zondag Advent)
Voorganger(s): ds. Margriet Gosker, Venlo

NB Deze dienst wordt gehouden in de Regenboog
Collecte

  • MAGE
  • Lokaal jeugdwerk

terug