zondag 1 januari 2023 om 10:00 uur

Nieuwjaarsdienst
Voorganger(s): Ds. C. v.d. Berg, Nieuw Bergen

Collecte

  • Stichting Wensbus Gennep
  • Onderhoud orgel

Na afloop koffiedrinken in de Regenboog

terug