zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. D. Deunk, Malden

Collecte

  • Adopt a Child
  • Lokaal jeugdwerk
Na afloop koffiedrinken in de Regenboog

terug