zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. C. v.d. Berg, Nieuw-Bergen

Collecte

  • Kerk in Actie Pakistan
  • Onderhoud orgel
Koffiedrinken

terug