zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. D. Blom, Cuijk
Ouderling(en): Jan Oudelaar
Organist: Johan Suripatty

Collecte

  • Diaconie
  • Onderhoud kerkgebouw
Veertigdagentijd 
Koffiedrinken

terug