zondag 21 mei 2023 om 10:00

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. C. v.d. Berg, Nieuw Bergen
Ouderling(en): Gerda Berends
Organist: Hettie Oudelaar

Collecten
     Kerk in Aktie
     Onderhoud orgel


Koffie drinken

terug