zondag 25 juni 2023 om 10:00

Zondagse eredienst
Voorganger(s): Ds. D. Blom, Cuijk
Ouderling(en): Gerda Berends
Organist: Johan Suripatty

Heilig Avondmaal

Collectes voor
    Kerk in Actie
     Onderhoud begraafplaats

 

terug