Kerkdienst DV 7 maart 2021

Werkendam, 3 maart 2021

Beste leden van de protestantse gemeente Gennep e.o.

Als vervolg op eerdere berichtgeving zijn wij blij u te kunnen aankondigen dat D.V. aanstaande zondag 7 maart om 10 uur weer een eredienst gehouden zal worden in uw kerkgebouw aan de Markt. Voorganger in de viering van deze derde zondag van de 40-dagentijd zal zijn ds. D. Kruyt te Arnhem, die tevens één van de door ons aangewezen gemeentebegeleiders is.

Uitgangspunt van deze dienst is de tekst die vanouds aan deze derde zondag van de 40dagentijd is verbonden: Psalm 23:  15  Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Eeuwige; Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 30 personen de dienst in de kerk bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer Joop Herder door (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar joopherder@icloud.com of te bellen naar (0485) 542 254. 

Van de eredienst wordt een opname gemaakt die later die dag beschikbaar komt via YouTube. Er is dus (nog) geen live-uitzending. 

Na afloop van de dienst kunnen de aanwezigen kennismaken met de gemeentebegeleiders de heren Wouter Voshol, tel. 06-10780624, e-mail wouter@woutervoshol.nl en ds. Dick Kruyt, tel. 0681598908, e-mail dkruyt@telfort.nl, en met de voorzitter van de classis, de heer Arie Haasnoot.
Voor informatie over actuele ontwikkelingen verwijzen wij u naar https://pkngennep.nl

Met hartelijke groet, en u Gods zegen toewensend,

Het breed moderamen, waarnemende de taken van de kerkenraad,

A. Haasnoot, voorzitter
A.D.Drost, scriba
 
terug