Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.


De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:
Ds Rob Fechner predikant   0485-785184
Martin Trumpie jeugdouderling voorzitter KR 0485-751365
       
Wil Oosterhof ouderling-pastoraat    
Marijke de Heer ouderling-kerkrentmeester voorzitter CvK 06-45963015
Pieter Molenaar ouderling-kerkrentmeester secretaris CvK  
Sevelle Pattikawa diaken    

Via deze link: Beleidsplan 2017-2021 ziet u ons beleidsplan. We zijn alweer voorbereidingen aan het treffen voor de volgende!
terug