Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en heeft onder andere tot taak:
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het opzicht over de leden van de gemeente;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
terug